Лекція 2. Принципи біоенергетики

Принципи біоенергетики

Шляхи та механізми перетворення енергії в живих системах

ü Класифікація енергетичних процесів

ü Роль АТР і ТЕП в накопиченні енергії

ü Первинні та вторинні генераториТЕП

ü Окислювально-відновні реакції. Окислювально-відновний потенціал

ü Основні етапи трансформації енергії катаболічних процесів.

Всі біохімічні процеси в клітині взаємопов’язані і взаємозалежні , проте частина з них переважно виконує функцію побудови клітинного матеріалу, а частина — забезпечення джерелами енергії цих «будівельних робіт». Тому прийнято розділяти біохімічні процеси на два основних типи: асиміляційні (конструктивні ), звані анаболізмом, що включає синтез низькомолекулярних попередників і побудови з них молекул біополімерів, і дисиміляційні (енергетичні), звані катаболізмом, що утворюють джерела енергії, «енергетичний привод», що приводить у рух анаболізм.

Шляхи та механізми перетворення енергії в живих системах

Головне завдання енергетичного метаболізму — акумуляція енергії, отриманої в результаті окислювально- відновних перетворень субстратів в таку форму, яка може бути використана для росту клітин і здійснення всіх їхніх функцій.

Основними формами акумуляції енергії в клітинах є трансмембранна різниця електрохімічних потенціалів іонів (в основному іонів Н+ та Na+), а також «макроергічні »хімічні сполуки (головним чином, нуклеозидтрифосфати , фосфоєнолпируват, ацілфосфати , неорганічний пірофосфат і інш.).

У клітинах, як і в неживих системах, мимовільно протікають

тільки ті хімічні процеси, які призводять до зменшення  вільної енергії системи, тобто тієї частки загальної енергії, яка може бути перетворена в роботу (ΔG